Elektrodplacering under EMS-träning

EMS används inom idrott, vid led- och blodcirkulationsproblem, samt till rehabilitering efter skada.

Här nedan ser du några exempel på EMS-träning med Trimform:

Träning av magmuskulaturen

Syftet med detta program är att träna upp sin magmuskulatur. Placera elektroder enligt bilden. Vi rekommendera för denna behandling Flexibelt bälte i neopren som håller elektroderna på plats.


Inställning på apparaten
Pulse Duration:
1 sek. i 5 minuter. Därefter 2,5 sek.
Pulse Intensity:
80 Hz. i 5 minuter. Därefter 40 Hz.


Volymkontroll
Den skruvas upp så mycket att en tydlig sammandragning av magregionen
känns samtidigt med att bröstkorgen dras en aning ner.


Behandlingstid
30 minuter. Med dagliga behandlingar uppnås tillfredställande resultat. Därefter vid behov.


Tips
Behandlingen är mest effektiv, om du ligger på rygg med böjda ben.

Träning av lårmuskulaturen.

Återfå muskelstyrka och generell uppstramning av lårmuskulaturen. Detta är extra viktigt vid fiberskador och knäskador.


Inställning på apparaten

Pulse Duration:

1,0 - 2,0 sekunder

Pulse Intensity:

40 - 60 Hz


Volume

Alla utgångar skruvas upp till en nivå där en tydlig sammandragning (kontraktion) uppnås. Patienten bör behandlas liggande eller sittande. Under behandlingen kommer knäskålen att röra sig uppåt i ryck. Efter 5 - 10 minuter bör styrkan justeras p.g.a. tillvänjningseffekten. Observera att det inte är alla kroppens regioner som kräver lika stor stimulationsstyrka. Därför bör behandlare ställa in varje kanal noggrant så att en specifik patientanpassning uppnås. Undgå att framkalla smärta hos patienten. Ställ in utgångarna omsorgsfullt och försiktigt.


Behandlingstid

Vid skador bör behandlingens längd vara 10 minuter i början och stiga till ca 30 minuter efter 1–2 veckors behandlingar (helst 1-2ggr/dag). Om det inte är tal om skada kan behandlingarna från start vara 30 minuter (1gång/dag).

Träning av armmuskulaturen.

Återfå muskelstyrka och expandera armmuskulaturens storlek.


Inställning på apparaten

Pulse Duration: 1,0 - 2,0 sekunder

Pulse Intensity: 60 - 80 Hz


Volume

Alla utgångar skruvas upp till en nivå där en tydlig sammandragning (kontraktion) uppnås. Under behandlingen kommer armbågarna och handlederna att böjas. Det kan rekommenderas att patienten placeras stående eller sittande med vikter i händerna, detta kommer att öka effektiviteten av behandlingen.Efter 5 - 10 minuter bör styrkan justeras p.g.a. tillvänjningseffekten. Observera att det inte är alla kroppens regioner som kräver lika stor stimulationsstyrka. Därför bör behandlare ställa in varje kanal noggrant så att en specifik patientanpassning uppnås undgå att framkalla smärta hos patienten. Ställ in utgångarna omsorgsfullt och försiktigt.


Behandlingslängd

Detta behandlingsprogram bör inledningsvis ta ca 15 minuter och stiga till 30 minuter efter en veckas behandlingar. Behandlingarna bör upprepas flera gånger i veckan.

Träning av bröstmuskulaturens framsida

Återfå muskelstyrka och expandera bröstmuskulaturens storlek. Genom rytmiska kontraktioner stramas muskulaturen upp och man kan uppleva att bysten ”lyfts”.


Inställning på apparaten

Pulse Duration: 1,0 - 2,5 sekunder

Pulse Intensity: 40 - 60 Hz


Volume

Alla utgångar skruvas upp till en nivå där en tydlig sammandragning (kontraktion) uppnås. Under behandlingen kommer skuldrorna att lyftas vid varje kontraktion. Efter 5 - 10 minuter bör styrkan justeras p.g.a. tillvänjningseffekten.


Behandlingslängd

Detta behandlingsprogram bör inledningsvis ta ca 20 minuter och stiga till 30 minuter under några behandlingar tills ett tillfredställande resultat uppnås. Efterföljande behandlingar vid behov.


Varning

Placerar inte elektroderna direkt på hjärtat.

Träning av hamstringsmuskulaturen.

Återfå muskelstyrka och generell uppstramning av hamstringsmuskulaturen. Detta är extra viktigt vi fiberskador och knäskador. Vid knäskador bör detta program alltid kombineras med programmet ”Träning av lårmuskulaturen sida 19”.


Inställning på apparaten

Pulse Duration: 1,0 - 2,0 sekunder

Pulse Intensity: 40 - 60 Hz


Volume

Alla utgångar skruvas upp till en nivå där en tydlig sammandragning (kontraktion) uppnås. Patienten bör behandlas liggande eller sittande. Under behandlingen kommer knäskålen att röra sig. Efter 5 - 10 minuter bör styrkan justeras p.g.a.tillvänjningseffekten. Observera att det inte är alla kroppens regioner som kräver lika stor stimulationsstyrka. Därför bör behandlare ställa in varje kanal noggrant så att en specifik patientanpassning uppnås undgå att framkalla smärta hos patienten. Ställ in utgångarna omsorgsfullt och försiktigt.


Behandlingslängd

Vid skador bör behandlingens längd vara 10 minuter i början och stiga till ca 30 minuter efter 1–2 veckors behandlingar (helst 1-2ggr/dag). Om det inte är tal om skada kan behandlingarna från start vara 30 minuter (1gång/dag).

Träning av sätesmuskulaturen

Generell uppträning och uppstramning av sätesmuskulaturen.


Inställning av apparaten

Pulse Duration: 1,0 - 2,5 sekunder

Pulse Intensity: 40 - 80 Hz


Volume

Sätesmuskulaturen är inte speciellt känslig så därför bör utgångarna skruvas upp till en nivå där en kraftig sammandragning (kontraktion) uppnås. Efter 5 - 10 minuter bör styrkan justeras p.g.a.tillvänjningseffekten. Observera att det inte är alla kroppens regioner som kräver lika stor stimulationsstyrka. Därför bör behandlare ställa in varje kanal noggrant så att en specifik patientanpassning uppnås undgå att framkalla smärta hos patienten. Ställ in utgångarna omsorgsfullt och försiktigt.


Behandlingslängd

Detta behandlingsprogram bör inledningsvis ta ca 15 minuter och stiga till 30 minuter efter en veckas behandlingar. Behandlingarna bör upprepas flera gånger i veckan.

Har du frågor angående behandlingar med Trimform kan du nå oss via telefon +46 (0) 727 21 08 06 eller via e-post till info@trimform.se

© 2022 Trimform. Trimform® är ett registrerat varumärke. Andra varumärken som nämns på sidan tillhör respektive varumärkes ägare.